Maciej Parowski

Autor komiksów / Redaktor Naczelny "Czasu Fantastyki"

Bachanalia Fantastyczne odwiedzi Maciej Parowski! Jest on pisarzem, twórcą komiksów i krytykiem science-fiction oraz honorowym członkiem Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra organizującego nasz konwent.

Studiował na Wydziale Elektronicznym Politechniki Warszawskiej. Swój debiut w prozie fantastyczno-naukowej zaliczył opowiadaniem „Bunt robotów” w tygodniku „Na przełaj” (25/1970). Jego pierwszą książką była powieść „Twarzą ku ziemi” (1981), która znacznie wzbogaciła polską fantastykę socjologiczną, podobnie jak wydany cztery lata później zbiór opowiadań „Sposób na kobiety”.

Jest też autorem znanych fantastom serii komiksów jak m.in.: „Funky Koval” (wspólnie z Jackiem Rodkiem i Bogusławem Polchem); „Wiedźmin” (ponownie z Bogusławem Polchem, a także z Andrzejem Sapkowskim) oraz Naród wybrany ( z Jarosławem Musiałem). W 2003 roku w antologii Egmontu Wrzesień. Wojna narysowana ukazał się także komiks Burza, Krzysztofa Gawronkiewicza, bazujący na szkicu powieści, która ukazała się dopiero siedem lat później pod tym samym tytułem i jest wymieniana wśród najlepszych historii alternatywnych.

W 1982 roku objął stanowisko kierownika działu literatury polskiej w miesięczniku „Fantastyka” (obecnie „Nowa Fantastyka”), a od 1992 do 2003 roku był jego redaktorem naczelnym.Był naczelnym kwartalnika „Czas fantastyki”. W 2006 roku odebrał Nagrodę im. Papcia Chmiela za wybitne zasługi dla komiksu polskiego, a rok później, na 25-lecie „Fantastyki”, otrzymał medal „Gloria Artis” II stopnia z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnich latach wydał kilkutomowe „Małpy Pana Boga” – subiektywny przewodnik po świecie literatury, kina, komiksu, życia fandomu, literackich sporów, estetycznych fascynacji. Obecnie pracuje nad kolejną książką.