Dirk Vanderbeke

Drodzy konwentowicze!

Ogłaszamy kolejnego wyjątkowego gościa! Bachanalia Fantastyczne odwiedzi profesor Dirk Vanderbeke.

Studiował anglistykę na Uniwersytecie we Frankfurcie, następnie wykładał na Uniwersytecie w Wisconsin. W 1994 obronił tytuł doktora, a w 2002 otrzymał habilitację. Od 2007 roku jest profesorem na Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 2008 profesorem na Uniwersytecie w Jenie. Autor wielu monografii i artykułów naukowych z kreacji światów i bohaterów w literaturze fantastycznej. Serdecznie zapraszamy na udział w punktach programu z udziałem pana profesora!