Andrzej Drzewiński

Polski fizyk i pisarz science fiction. Ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obronił doktorat w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, gdzie w 2001 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. W 2010 roku został mianowany profesorem nauk fizycznych. Z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związany od 2007 roku, a obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii. Literacko debiutował w 1978 roku opowiadaniami prezentowanymi na łamach Akademickiego Radia Politechniki Wrocławskiej. Jego pierwszą książką był wydany w 1983 roku zbiór opowiadań pt. Zabawa w strzelanego. Dalsza część jego twórczości to głównie współpraca z innymi pisarzami, czego owocem są dwie powieści napisane z Andrzejem Ziemiańskim: Zabójcy szatana (1989) i Nostalgia za Sluag Side (1990) oraz dwa zbiory opowiadań: jeden, który zawiera również opowiadania Mirosława Jabłońskiego (Posłaniec, 1986); i drugi, napisany wspólnie z Jackiem Inglotem (Bohaterowie do wynajęcia, 2004). Wraz z Adamem Cebulą, Eugeniuszem Dębskim i Piotrem Surmiakiem tworzy grupę autorską Kareta Wrocławski, której opowiadanie „Pandemonium” zostało w 1998 roku nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla, a które potem znalazło się w ukończonym przez nich nieco później zbiorze opowiadań pt. Upalna Zima (2012). Za cykl publikacji w „Młodym Techniku” otrzymał w 1987 roku nagrodę Magnum Trophaeum, a w 1995 roku odebrał wraz z Jackiem Wojtkiewiczem nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za książkę popularnonaukową Opowieści z historii fizyki. Poprowadził wiele prelekcji, dyskusji panelowych i wykładów na temat fizyki, filozofii i literatury nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ma na koncie ok. 80 artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, jak również mnóstwo recenzji prac naukowych z całego świata.