Andrzej Drzewiński

fizyk i pisarz science fiction

Andrzej Drzewiński – polski fizyk i pisarz science fiction. Ukończył fizykę na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obronił doktorat w Instytucie
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, gdzie w 2001 roku otrzymał tytuł doktora
habilitowanego. W 2010 roku został mianowany profesorem nauk fizycznych. Z
Uniwersytetem Zielonogórskim jest związany od 2007 roku, obecnie sprawuje funkcję
Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii. Debiutował w 1978 roku opowiadaniami
prezentowanymi na łamach Akademickiego Radia Politechniki Wrocławskiej. Jego
pierwszą książką był wydany w 1983 roku zbiór opowiadań pt. „Zabawa w strzelanego”.
Dalsza część jego twórczości to głównie współpraca z innymi pisarzami, czego owocem
są dwie powieści napisane z Andrzejem Ziemiańskim: „Zabójcy szatana” (1989) i
„Nostalgia za Sluag Side” (1990) oraz dwa zbiory opowiadań: jeden, który zawiera również
opowiadania Mirosława Jabłońskiego („Posłaniec”, 1986); i drugi, napisany wspólnie z
Jackiem Inglotem („Bohaterowie do wynajęcia”, 2004). Wraz z Adamem Cebulą,
Eugeniuszem Dębskim i Piotrem Surmiakiem tworzy grupę autorską Kareta Wrocławski,
której opowiadanie „Pandemonium” zostało w 1998 roku nominowane do Nagrody im.
Janusza A. Zajdla. Spod ich piór wyszedł również zbiór opowiadań pt. „Upalna Zima”
(2012). Za cykl publikacji w „Młodym Techniku” otrzymał w 1987 roku nagrodę Magnum
Trophaeum, a w1995 roku otrzymał wraz z Jackiem Wojtkiewiczem nagrodę Polskiego
Towarzystwa Fizycznego za książkę popularnonaukową „Opowieści z historii fizyki”. Jest
poprowadził wiele prelekcji i dyskusji panelowych na temat fizyki, filozofii i literatury, ma na
koncie ok. 80 artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym.